Студентське наукове товариство

Студентське наукове товариство (СНТ) є підрозділом Наукового товариства Університету, що здійснює координацію наукової та науково-дослідної роботи студентів