Організаційні пропозиції

В Університеті є процеси, які, на сьогодні, не завжди орієнтується на кінцевий результат або ж не побудовані системно.

Перший такий процес – це кандидатськи дисерертації, а точніше, їх впровадження. Це велике питання і під закінчення терміну написання дисертації дисертант дуже часто починає швидко шукати, кому ж саме його дослідження цікаве.

Тому важливо ще на першому році досліджень сформувати перелік хоча б із 2-3 організацій, яким розробки за тематикою дисертації будуть цікаві та витратити необхідний час, щоб отримати від зацікавлених відповідні вимоги. Якщо ці вимоги будуть виконані – дисертація не тільки буде впроваджена, але й зможе стати джерелом гідного доходу для дослідника.

Другий процес – це профорієнтація, а точніше – маркетинг набору на бакалаврат та магістратуру. Кафдери та факультети роблять це не системно, часто покладаючись лише на стандартні заходи накшталт Дня відкритих дверей. Але є багато інструментів, які дозволяють значно підвищити рівень вступу потенційних абітурієнтів на відповідні спеціальності.

 1. Презентації в школах – для реалізації даного напрямку працюють презентаційні команди в рамках Наукового товариства.
 2. Профорієнтаційні школи – на канікулах (запрошення на школу більш цікаве ніж просто на День відкритих дверей, при цьому вплив на абітурієнта значно більший).
 3. Формування “профільних шкіл” – шкіл, із якими відповідна кафедра працює цілеспрямовано, формалізація такої співпраці може бути реалізована в рамках проекту “Унівеситетська кафедра в школі”. В тому числі в рамках роботи із такими школами можлива підготовка школярів до МАН, олімпіад, турнірів на базі Університету
 4. Сучасні конференції – за актуальними напрямками, із залученням школярів, в тому числі – учасників конкурсу-захисту МАН.
 5. Підвищення якості соціальних підтверджень якості освіти – договір із работодавцями, наявність студентських лабораторій, організованість практик, участь в проектах академічної мобільності, ведення частини занять аглійською мовою, тощо.

Універсальна модель діяльності Наукового товариства

Науково підходити до розвитку Наукового товариства… Це логічно і вірно. Тому однією з задач є розробка загальної моделі діяльності та розвитку Наукового товариства.

В результаті досвіду роботи та з огляду на існуючі перспективи можему виділити наступну структуру:

 1. Журнал роботи підрозділів: для кожного підрозділу це список учасників та їх спеціалізація, постійно діючі процеси (гуртки, семінари, клуби, тощо), наукові розробки та проекти, статистичні показники.
 2. Схема представлення проектів: від простого опису і каталогу до представлення дні відкритикх дверей, фестивалях та виставках та на презентаціях для підприємців.
 3. Положення щодо виборів – опис процесу подання кандидатур, їх реєстрації та безпосередньо сама процедура виборів.
 4. Модель проведення конференцій – із визначенням цікавих тем, запрошенням авторитетних спікерів, видання як результат висновків учасників конференцій щодо розвитку відповідного напрямку науки, видення тез, залучення спонорів, забезпечення донесення результатів досліджень учасників та конференції в цілому до зацікавлених представників бізнесу, публічного управління, громадського сектору, тощо.
 5. Залучення інвестицій на наукові дослідження – співпраця із бізнесом, робота з університетськими, місцевими, національніми та міжнародними фондами (гранти).
 6. Використання сайтів та соціальних мереж для організації інформування учасників організації та представлення результатів роботи.
 7. Взаємодія зі школами – проведення профорієнтаційних зустрічей, підготовка до участі в конкурсі-захисті МАН, предметних олімпіадах та турнірах.

Головні напрямки діяльності Наукового товариства

В процесі із розвитку Наукового товариства було поставлено питання: “А навіщо необхідне Наукове товариство?” Адже в цілому наука на факультетах є, працюють факультетські студентські нукові товариства (СНТ), навіть на деяких факультетах працюють ради молодих вчених (РМВ).

Ключове питання, на яке треба знайти відповідь – це ті процеси, заходи, взаємодії, які цікаві декільком, а, можливо, і всім факультетам, при чому, як студентам, так і молодим вченим.

Основними напрямками, які можна назвати такими, що відповідають рівню Наукового товариства можна назвати:

 • Міждісциплінарна взаємодія (різні проекти, для реалізації яких потрібні учасники з різних галузей знань).
 • Взаємодія із підприємцями та органами публічного управління (розуміння їх потреб та адаптація задач до рівня, на якому можна їх вирішувати в Університеті, організація впроваджень результатів досліджень).
 • Взаємодія з іншими науковими організаціями (організація участі в заходах, що проводять інші наукові організації та запрошення їх представників до участі в заходах, що проводять підрозділи наукового товариства).
 • Представлення результатів досліджень (від внутрішніх заходів до участі в міських, обласних, національних фестивалях та виставках).
 • Профорієнтація абітурієентів (в тому числі із виїздом до шкіл, та залученням написання школярами науково-дослідних робіт на університетській науково-дослідній базі).
 • Обмін досвідом  та результатами (організація досліджень, внутрішньої роботи, організація конференцій, тощо).
 • Організація докуметообігу, методична підтримка, збір статистичних показників (робота, необхідна для того, щоб організація працювала)
 • Приміщення загального користування (для зустрічей, занять та проведення досліджень).

В результаті було сформовано певні команди, та визначені можливі напрями взаємодії:

 • Напрямок “Робототехніка” (проекти “Система контролю та управління доступом до шкіл”, “Дистанційний контроль вологості та температури повітря”)
 • Напрямок “Інформаційні системи” (проекти “Smart-University”, написання телеграм-боту для проекту “ЗОВ”, обліково-аналітична система “Показники соціально-економічного розвитку регіону”, “Автоматизований контроль громадської думки”).
 • Напрямок “Системи управління контентом” (проект “Типове технічне завдання для створення сайту підрозділу наукової організації”)

Як перспективні, та такі що в розробці:

 • Історичні дослідження для перших розділів місцевих та регіональних стратегічних документів (історичний факультет).
 • Наукова Школа лідерства (історичний та факультет психології)
 • Школа IT-інструментів для бізнесу (економічний + соціологічний)
 • Локалізація програмного забезпечення (іноземних мов)
 • Обробка Big Data (НДІ Астрономії, економічний, ФКН).
 • Університетська криптовалюта (ФКН, економічний).
 • Розвиток мотивації студентів та ефективності роботи команд (психологічний)
 • Оцінка якості продуктів харчування (хімічний).
 • Автономні міські зарядні присторої (фіз-енерго, економічний).
 • Присторої для реалізації концепції SMART-city в місті.
 • Підвищення ефективності управління (економічний).
 • Система дистанційної діагностики: оцінка родимки із використанням нейронних мереж (Медичний, економічний).

Для роботи наукового товариства в цілому та забезпечення роботи підрозділів розроблено:

 • Статут
 • Документи (звіти, плани, облік членів, результатів досліджень, проектів).
 • Моделі проведення (заходів, конференцій, виставок).
 • Алгоритм роботи інноваційного бізнес-інкубатору.

Схема роботи голів підрозділів

З метою формування чіткої структури Наукового товариства, а також задля розвитку процесів планування та звітності далі описується механізм роботи підрозділів (СНТ та РМВ на факультетах).

Для кожного підрозділу обов’язковими мають бути такі документи:

 1. Список членів підрозділу, із зазначенням  наукового доробку членів.
 2. Перелік наукових гуртків, робочих груп, клубів ті інших об’єднань, що діють в підрозділі (із зазначенням назви, посадових осіб та наукового доробку).
 3. Перелік конференцій, що організає (виступає співорганізатором) підрозділ (із зазначенням назви, дат проведення та посилання на інформаційний лист та запиту на підтримку)
 4. Перелік інших заходів, що заплановані до проведення в підрозділі (із зазначенням назви, цільвої аудиторії та організаторів заходів).

Відповідно до перелічених активностей виділяються посади в підрозділах із наступною формою звітності:

 1. Керівник гуртка (Програма гурта, список членів та посадових осіб, розклад роботи).
 2. Голова організаційного комітету конференції / представник підрозділу в організаційному комітеті конференції (інформаційний лист, запит на підтримку за необхідності).
 3. Організатор заходу (програма заходу, перелік організаційного комітету).

Надання даних матеріалів має проводитися із використанням сервісу Google.Drive

За результатами поданої інформації буде надруковано наступні матеріали:

 1. Перелік наукових гуртків Університету
 2. Перелік конференцій для студентів, аспірантів, молодих вчених.
 3. Перелік заходів, що проводяться підрозділами Наукового товариства Університету.

А також планується до публікації календар офіційних премій та грантів Всеукрахнського, регіонального та місцевого масштабу.

Відповідно до поданої інформації запроваджується статус підрозділів:

 1. Список членів – рівень інформаційної комункації.
 2. Перелік гуртків, – рівень стабільної наукової діяльності.
 3. Перелік конференцій – рівень організації наукових заходів.
 4. Перелік додаткових заходів – рівень організації науково-популярних заходів

Збори Ради молодих вчених економічного факультету

7 лютого о 14:00 на економічному факультеті відбудуться збори Ради молодих вчених економічного факультету.

Порядок денний:

 1. Можливості для молодих науковців економічного факультету (дослідження, гранти, госп.розрахункові договори, незалежна професійна діяльність, тощо).
 2. Організація роботи зі студентами (організація гуртків).
 3. Профорієнтаційна робота: можливості (робота зі школами, тощо) та наявні задачи.
 4. Взаємодія із органами державної влади та місцевого самоврядування (практики, стажування, отримання необхідних даних, представлення результатів досліджень).
 5. Можливості для співпраці із підприємцями.
 6. Співпраця із Радою молодих вчених економічного факультету Київського національного університету імені. Т.Г. Шевченка, радою молодих вчених факультету міжнародних економічних відносин ХНУ імені В.Н. Каразіна.
 7. Представлення проекту положення про Раду молодих вчених економічного факультету
 8. Різне.

За більш докладною інформацією звертатися:

 • голова ради молодих вчених економічного факультету Максимов Михайло Сергійович, 063-131-28-76

Засідання Правління Наукового товариства

Засідання відбудеться 19 вересня (вівторок) о 15:00 в ауд. 9-6

Порядок денний:

 1. Плани роботи Наукового товариства, Ради молодих вчених, Студентського наукового товариства на 2017/2018 н.р.
 2. Підготовка семінара для аспірантів, що поступили на 1-й курс в цьому навчальному році. Можливість проведення аналогічного заходу для 1-го курсу студентів.
 3. Про наукове керівництво роботами школярів для Малої Академії наук.
 4. Про положення РМВ, СНО факультетів.
 5. Про організацію гуртків (форми, звітність)
 6. Інше

Запрошуються члени правління Наукового товариства, голови СНО та РМВ факультетів.

9 червня відбулося засідання методичної комісії

Голова Наукового товариства за посадою входить до методичної комісії Університету. На засіданні 9 червня розглядалося 2 питання: про рекомендацію до публікаіції науково-методичних матеріалів, та про стан викладання математичних дисциплін у вищих навчальних закладах Харкова.

Останнє питання викликало жваву дискусію, члени комісії активно працювали над проектом рішення, який підготував завідувач кафедри вищої математики та інформатики Лисиця В.Т.

Основні рекомендації стосовно змін в принципах викладання математичних дисциплін: зафіксувати долю викладння математичних дисциплін на факультетах різних спрямованостей.

Наукове товариство планує в 2017-2018 р. провести серію міждисциплінарних семінарів “Математика в сучасній науці”, для підвищення інтеграції математики та інших наукових напрямків університету.

Заняття школи грантрайтингу OpenGrantSchool від Харківської міської ради

Наукове товариство організувало проведення чергового заняття школи грантрайтингу OpenGrantSchool від Харківської міської ради.

Заняття відбулось 27 травня з 10 до 14 в аудитрії імені Синельникова (мала фізична)

Круглий стіл «Перспективи міжнародної наукової та академічної співпраці Каразінського університету»

Наукове товариство, спільно із Українсько-Німецькии академічним центром, Українсько-Польським центром науки та культури, Українсько-франкофонним академічним центром, Центром українських студій імені Д. І. Багалія проводить: круглий стіл «Перспективи міжнародної наукової та академічної співпраці Каразінського університету»

Дата, час та місце проведення: 23 травня о 15:00,  ауд. 2-49, Майдан Свободи 4,(Головний корпус університету, мала Конференц-зала)

 Banner1

 Програма:

 • Презентація перспективних наукових розробок молодих вчених ХНУ імені В.Н. Каразіна;
 • Досвід успішної міжнародної співпраці;
 • Ключові напрямки діяльності міжнародних центрів Каразінського університету.

Запрошуються:

 • Аспіранти
 • Докторанти
 • Молоді вчені

Науковий квест “В пошуках скарбів науки”

Наукове товариство Університету приймало участь в організації та проведення наукового квесту “В пошуках скарбів науки”, що був організований в рамках Ради молодих вчених при Харківській обласній державній адміністрації.

Університет організував 10 локацій в Головному корпусі, а також команда представників університету приймала безпосередню участь в самому квесті.

Окрім Каразінського етапи органзовували – Харківський медичний університет (відкриття та перший етап), Харківський національний університет імені Саймона Кузнеця (третій етап), Харківський торгівельно-економічний інстритут Київського торгівельно-економічного університету (четвертий етап), НТК “Інститут монокрсалів” (п’ятий етап та закриття квесту).

Правління Наукового товариства вдячно всім, хто прийняв участь у квесті в яковсті організаторів локацій, помічників та учасників квесту, а Раді молодих вчених при ХОДА за можливість та довіру, та адміністрації Каразінського за підтримку в проведенні етапу квесту.

6YafI10deWc hjJ5ifL8aqQ QJMIwxXR3Do