Схема роботи голів підрозділів

З метою формування чіткої структури Наукового товариства, а також задля розвитку процесів планування та звітності далі описується механізм роботи підрозділів (СНТ та РМВ на факультетах).

Для кожного підрозділу обов’язковими мають бути такі документи:

 1. Список членів підрозділу, із зазначенням  наукового доробку членів.
 2. Перелік наукових гуртків, робочих груп, клубів ті інших об’єднань, що діють в підрозділі (із зазначенням назви, посадових осіб та наукового доробку).
 3. Перелік конференцій, що організає (виступає співорганізатором) підрозділ (із зазначенням назви, дат проведення та посилання на інформаційний лист та запиту на підтримку)
 4. Перелік інших заходів, що заплановані до проведення в підрозділі (із зазначенням назви, цільвої аудиторії та організаторів заходів).

Відповідно до перелічених активностей виділяються посади в підрозділах із наступною формою звітності:

 1. Керівник гуртка (Програма гурта, список членів та посадових осіб, розклад роботи).
 2. Голова організаційного комітету конференції / представник підрозділу в організаційному комітеті конференції (інформаційний лист, запит на підтримку за необхідності).
 3. Організатор заходу (програма заходу, перелік організаційного комітету).

Надання даних матеріалів має проводитися із використанням сервісу Google.Drive

За результатами поданої інформації буде надруковано наступні матеріали:

 1. Перелік наукових гуртків Університету
 2. Перелік конференцій для студентів, аспірантів, молодих вчених.
 3. Перелік заходів, що проводяться підрозділами Наукового товариства Університету.

А також планується до публікації календар офіційних премій та грантів Всеукрахнського, регіонального та місцевого масштабу.

Відповідно до поданої інформації запроваджується статус підрозділів:

 1. Список членів – рівень інформаційної комункації.
 2. Перелік гуртків, – рівень стабільної наукової діяльності.
 3. Перелік конференцій – рівень організації наукових заходів.
 4. Перелік додаткових заходів – рівень організації науково-популярних заходів

Приоритетные исследовательские направления

Есть такие направления исследований, результаты которых интересны сами по себе. При этом не просто интересны, но на их базе может быть разработан и внедрен определенный продукт или проект. В разных сферах науки сложность таких исследований разная. Но это не означает, что таких прикладных тем в различных сферах нет.

Один из простых способов конвертации научного информационного капитала в капитал финансовый – это создание обзорных аналитических статей и подключение к этому монетизирующих инструментов: контекстной рекламы, партнерских программ, а также размещения рекламных блоков. Если в теме исследований присутствуют предложения Университета – то продвигать их через такие статьи.

Для экономики, бизнеса, ИТ такие исследования и обзоры являются привычным делом, но, на данный момент такие обзоры делают не ученые и исследователи, а журналисты и практики. И часто, из-за того, что автор обзора не всегда выдерживает качество подхода к его составлению – такие обзоры не дают ответы на все вопросы.

Запуск такого процесса, когда начинающие исследователи готовят не только научную статью по обзору темы, но и публикуют её, в адаптированном виде, в популярных изданиях позволит, с одной стороны сблизить науку и ежедневную деятельность, а с другой стороны нарастить ученым как социальный капитал в виде авторитета и узнаваемости, так и финансовый капитал, используя эффективные средства монетизации.

Передзахист робіт до конкурсу проектів Харківської міської ради

З метою підвищення якості робіт, що готуються на конкурс 24 березня з 15:15 в аудиторії 9-6 проводитеметься передзахист проектів.

Формат проведення передзахисту:

 1. Подання резюме майбутнього проекту (короткий опис проекту на 1 сторінці). Рекомендована Форма резюме проекту
 2. Представлення поточного стану проекту (ідея проекту, що готово на даний момент, що планується доопрацювати). Регламент виступу 5-7 хвилин.

В результаті предзахисту будуть видані рекомендації, що їх треба доопрацювати до здачі кінцевого варіанту проекту.

Подборка грантов на 20.01.2017

До уваги “технарів”! Конкурс інженерних стартапів Vernadsky Challenge

http://grantslife.kh.gov.ua/novini/suggestion/do-uvagy-tehnariv-konkurs-inzhenernyh-startapiv-vernadsky-challenge/

Галузі:  космічні технології, медичне устаткування, геологорозвідка, альтернативна енергетика, робототехніка, програмне забезпечення для фінансових та інженерних комунікацій, агропромислова техніка, системи управління транспортом, big data системинові матеріали, системи та комплекси військового призначення.

Крайній термін:01 березня 2017

Фінансування IT стартапів бізнес-інкубатором WannaBiz

http://grantslife.kh.gov.ua/novini/suggestion/finansuvannya-it-startapiv-biznes-inkubatorom-wannabiz/

Галузі: IT технології

Крайній термін: Постійно діюча

Програма «Малі гранти на підтримку культурних та освітніх проектів» 2017 року

http://grantslife.kh.gov.ua/novini/suggestion/programa-mali-granty-na-pidtrymku-kulturnyh-ta-osvitnih-proektiv-2017-roku/

Галузі: зв’язки між Сполученими Штатами та Україною

Крайній термін: 01 вересня 2017

Конкурс на отримання фінансування від Фінського Фонду Місцевого Співробітництва

http://grantslife.kh.gov.ua/novini/suggestion/konkurs-na-otrymannya-finansuvannya-vid-finskogo-fondu-mistsevogo-spivrobitnytstva/

 1. Галузі: Права людини та гендерна рівність, особливо по відношенню до уразливих груп, жінок, молоді та дітей.
 2. Демократія та належне врядування, особливо що стосується підтримки процесу проведення реформ в Україні, верховенство права та боротьба із корупцією.
 3. Охорона навколишнього середовища, особливо що стосується біологічного різноманіття.

Крайній термін: 15 лютого 2017

Державний фонд фундаментальних досліджень

http://grantslife.kh.gov.ua/novini/suggestion/derzhavnyj-fond-fundamentalnyh-doslidzhen/

Галузі: проекти з фундаментальних та прикладних наукових досліджень, здатні внести істотний вклад у розширення й поглиблення наукових знань

Крайній термін: 20 лютого 2017

Програма EGAP

http://grantslife.kh.gov.ua/novini/suggestion/programa-egap/

Галузі: освіта, екологія, агропромисловість, інфраструктура

Крайній термін: Постійно діюча

Малі гранти для велосипедних активістів

http://gurt.org.ua/news/grants/36329/

Галузі: велосипеди

Крайній термін: 15 лютого 2017

10 грантів для науковців від Фонду Дена Девіда

http://gurt.org.ua/news/grants/36078/

Галузі: archaeology and natural sciences, literature, astronomy

Крайній термін:10 березня 2017

Гранти від Європейської комісії на розвиток потенціалу молоді

http://gurt.org.ua/news/grants/35963/

Галузі:

 1. Conferences, workshops and meetings
 2. Large-scale youth events
 3. Information and awareness campaigns
 4. Communication and media tools
 5. Development of methods, curricula, training and documentation such as Youthpass
 6. Open and flexible learning materials, virtual cooperation, open educational resources (OER)

Крайній термін: 08 березня 2017

Grants_CurriculumVitae (docx)

Grants_CurriculumVitae(pdf)

 

Конкурс на здобуття грантів президента України для підтримки досліджень молодих учених

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Announcements/Pages/view.aspx?MessageID=2692