Документальна база

Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і
молодих вчених ХНУ імені В.Н. Каразіна
 (діюче)

Заява на вступ до Наукового товариства (форма)

Заява на вступ до Наукового товариства (зразок)

Проекти положень:

Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і
молодих вчених ХНУ імені В.Н. Каразіна (остаточний варіант)

Положення про Раду молодих вчених економічного факультету (проект)

Організаційні документи:

Схема організації заходу

Форма журнала гуртка (клуба)

Оформлення документів на відрядження