Головні напрямки діяльності Наукового товариства

В процесі із розвитку Наукового товариства було поставлено питання: “А навіщо необхідне Наукове товариство?” Адже в цілому наука на факультетах є, працюють факультетські студентські нукові товариства (СНТ), навіть на деяких факультетах працюють ради молодих вчених (РМВ).

Ключове питання, на яке треба знайти відповідь – це ті процеси, заходи, взаємодії, які цікаві декільком, а, можливо, і всім факультетам, при чому, як студентам, так і молодим вченим.

Основними напрямками, які можна назвати такими, що відповідають рівню Наукового товариства можна назвати:

 • Міждісциплінарна взаємодія (різні проекти, для реалізації яких потрібні учасники з різних галузей знань).
 • Взаємодія із підприємцями та органами публічного управління (розуміння їх потреб та адаптація задач до рівня, на якому можна їх вирішувати в Університеті, організація впроваджень результатів досліджень).
 • Взаємодія з іншими науковими організаціями (організація участі в заходах, що проводять інші наукові організації та запрошення їх представників до участі в заходах, що проводять підрозділи наукового товариства).
 • Представлення результатів досліджень (від внутрішніх заходів до участі в міських, обласних, національних фестивалях та виставках).
 • Профорієнтація абітурієентів (в тому числі із виїздом до шкіл, та залученням написання школярами науково-дослідних робіт на університетській науково-дослідній базі).
 • Обмін досвідом  та результатами (організація досліджень, внутрішньої роботи, організація конференцій, тощо).
 • Організація докуметообігу, методична підтримка, збір статистичних показників (робота, необхідна для того, щоб організація працювала)
 • Приміщення загального користування (для зустрічей, занять та проведення досліджень).

В результаті було сформовано певні команди, та визначені можливі напрями взаємодії:

 • Напрямок “Робототехніка” (проекти “Система контролю та управління доступом до шкіл”, “Дистанційний контроль вологості та температури повітря”)
 • Напрямок “Інформаційні системи” (проекти “Smart-University”, написання телеграм-боту для проекту “ЗОВ”, обліково-аналітична система “Показники соціально-економічного розвитку регіону”, “Автоматизований контроль громадської думки”).
 • Напрямок “Системи управління контентом” (проект “Типове технічне завдання для створення сайту підрозділу наукової організації”)

Як перспективні, та такі що в розробці:

 • Історичні дослідження для перших розділів місцевих та регіональних стратегічних документів (історичний факультет).
 • Наукова Школа лідерства (історичний та факультет психології)
 • Школа IT-інструментів для бізнесу (економічний + соціологічний)
 • Локалізація програмного забезпечення (іноземних мов)
 • Обробка Big Data (НДІ Астрономії, економічний, ФКН).
 • Університетська криптовалюта (ФКН, економічний).
 • Розвиток мотивації студентів та ефективності роботи команд (психологічний)
 • Оцінка якості продуктів харчування (хімічний).
 • Автономні міські зарядні присторої (фіз-енерго, економічний).
 • Присторої для реалізації концепції SMART-city в місті.
 • Підвищення ефективності управління (економічний).
 • Система дистанційної діагностики: оцінка родимки із використанням нейронних мереж (Медичний, економічний).

Для роботи наукового товариства в цілому та забезпечення роботи підрозділів розроблено:

 • Статут
 • Документи (звіти, плани, облік членів, результатів досліджень, проектів).
 • Моделі проведення (заходів, конференцій, виставок).
 • Алгоритм роботи інноваційного бізнес-інкубатору.