Правління Наукового товариства університету

Голова Наукового товариства

Максимов Михайло Сергійович

Викладач кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки економічного факультету

Наукові інтереси:  малий бізнес, моделі прийняття рішень, поведінкова економіка

e-mail: ntu@karazin.ua

 

 

 

 

Заступник Голови Наукового товариства
з інформаційних питань

Батрак Анастасія Сергіївна

Здобувач ступеня “доктор філософії” 2-го року навчання кафедри неорганічної хімії хімічного факультету

Наукові інтереси:  кондуктометрія неводних розчинів іонних рідин, ІЧ-спектроскопія, газова хроматографія

e-mail: a.s.batrak.khnu@gmail.com

 

 

 

 

Заступник Голови Наукового товариства з організаційної роботи

Тарасова Світлана Олександрівна

Здобувач кафедри англійської філології факультету іноземних мов, викладач кафедри англійської філології. Викладає курси англійської мови

Наукові інтереси: дискурсологія, гумор, комічне, дискурсивна особистість. 

e-mail: svetlana.tarasova12@gmail.com

 

 

 

 

Голова Ради Молодих вчених

Кравченко Катерина Олександрівна

аспірантка 3-го року навчання факультету геології, географії, рекреації та туризму

Наукові інтереси: 

e-mail:  kate4465@gmail.com

 

 

 

 
тимченко

Голова Студентського наукового товариства

Тімченко Олександр Володимирович

студент факультету міжнародних економічних відносин і туристичного бізнесу

Наукові інтереси: 

e-mail: timasaha98@gmail.com

 

 

 

Заступник Голови Студентського наукового товариства

Калінін Денис Вікторович

студент 5-го року навчання хімічного факультету

Наукові інтереси: хроматографічні методи аналізу, фармацевтичний аналіз, екологічний контроль, фізична хімія міцелярних розчинів. 

e-mail: chemsno@karazin.ua

 

 

 

 

Секретар Наукового товариства

Ребров Олександр Леонідович

Аспірант 2-го року навчання кафедри неорганічної хімії хімічного факультету

Наукові інтереси: 

e-mail: alrebrov@outlook.com