Склад Ради молодих вчених хімічного факультету

e-mail: cys.chem.karazin@gmail.com

 

 

Голова: Ребров Олександр Леонідович

Аспірант 2-го року навчання кафедри неорганічної хімії хімічного факультету

Наукові інтереси: 

e-mail: alrebrov@outlook.com

 

 

 

 

Заступник Голови: Новіков Дмитро Олегович

делегат від хімічного факультету на конференцію трудового колективу ХНУ імені В. Н. Каразіна

Аспірант 3-го року навчання кафедри неорганічної хімії хімічного факультету

e-mail: dmitrynovikovs@gmail.com

 

 

 

 

Секретар: Батрак Анастасія Сергіївна

Здобувач ступеня “доктор філософії” 2-го року навчання кафедри неорганічної хімії хімічного факультету

Наукові інтереси: кондуктометрія неводних розчинів іонних рідин, ІЧ-спектроскопія, газова хроматографія

Контактний телефон: +38 (057) 707 56 46

e-mail: a.s.batrak.khnu@gmail.com