Склад ради молодих вчених факультету геології, географії, рекреації і туризму

Голова ради молодих вчених факультету Геології, географії, рекреації і туризму:

Катерина Кравченко