Склад Студентського наукового товариства хімічного факультету

e-mail: chemsno@karazin.ua

http://chemistry.univer.kharkov.ua/uk/node/399

 

МарфунинНикита

 

 

Голова:  Марфунін Микита Олексійович

Студент 5-го року навчання кафедри фізичної хімії

Наукові інтереси: колоїдна хімія, індикаторні барвники

e-mail:  marfunin.n.a@gmail.com

 

 

 

 

Дарья Харченко

 

 

Заступник Голови:  Харченко Дар’я Вікторівна

Студентка 4-го року навчання кафедри фізичної хімії

Наукові інтереси: кінетика гідролізу похідних флуоресцеїну

e-mail: darya1kharchenko@gmail.com

 

 

 

 

Вадим Пономарьов

 

 

Секретар:  Пономарьов Вадим Костянтинович

Студент 5-го року навчання кафедри фізичної хімії

Наукові інтереси:  спектрофотометрія барвників; ПАР, їх міцели; іонная асоціація, комп’ютерне моделювання

e-mail: vad.ponomarov@gmail.com