Склад Студентського наукового товариства факультету РБЕКС

 

Смирнова

 

 

Голова: Смірнова Катерина Олегівна

Студентка факультету радіофізики, біомедичної електроніки і комп’ютерних систем

Наукові інтереси: радіофізика

e-mail: katharinsmirnova@gmail.com

 

 

 

 

 

Писклова

 

 

Заступник Голови: Пісклова Поліна Валеріївна

Студентка 5-го року навчання факультету радіофізики, біомедичної електроніки і комп’ютерних систем

Наукові інтереси: біофізика, екологія, фізика високомолекулярних сполук

e-mail: polinapisklova@mail.ru

 

 

 

 

 

Бездрабко

 

 

Секретар: Бездрабко Аліна Андріївна

Студентка факультету радіофізики, біомедичної електроніки і комп’ютерних систем

Наукові інтереси: біофизика

e-mail: alina.bezdrabko@gmail.com