Відкритий лист щодо впровадження Європейської хартії дослідників та Кодексу працевлаштування наукових працівників

Із листа-розсилання від Ради молодих учених при МОН:
“…3 травня 2018 року Міністр освіти і науки Україні Лілія Гриневич підписала Відкритий лист до закладів вищої освіти, наукових установ, НАН та галузевих академій наук України щодо упровадження Європейської хартії дослідників та Кодексу працевлаштування наукових працівників – https://bit.ly/2I2V8F3https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/reforma-nauky/sndta94c.pdf.
 
Україномовний переклад Хартії та Кодексу, зроблений за ініціативи Ради молодих учених при МОН (керівник ініціативи – автор цього листа, заступник голови Ради Дегтярьова Ірина), також розміщено на сайті Міністерства у відповідній рубриці – https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/reforma-nauki/yevropejska-hartiya-doslidnikiv-ta-kodeks-pracevlashtuvannya-naukovih-pracivnikiv.
 
Цим листом Міністерство публічно задекларувало підтримку імплементації документів, які обумовлюють кадрову політику у Європейському дослідницькому просторі, що є надзвичайно важливим кроком у напрямку євроінтеграції української науки та вищої освіти. Рекомендації Європейської Комісії щодо Хартії та Кодексу було ухвалено у 2005 році для того, щоб “розвивати привабливий, сталий і відкритий ринок праці для науковців, залучати та зберігати у дослідницькій сфері висококваліфікований науковий персонал”. Більше того, Європейська Комісія заохочує та підтримує ті установи, які працюють над удосконаленням своєї кадрової політики, шляхом надання їм титулу та лого “HR Excellence in Research” (Досконалість кадрової політики у науці). Оригінальні документи – за посиланням https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter.
Закликаємо усіх молодих учених та старших колег об’єднатися навколо ідеї імплементації Хартії та Кодексу у своїх установах і докласти максимальних зусиль до ініціювання цього процесу на місцях. “